Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Tả Củ Tỷ

Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Củ Tỷ - xã Tả Củ Tỷ
979414486
thtacuty@bacha.edu.vn